مجله کودک 302 صفحه 5

کد : 119845 | تاریخ : 29/06/1386

می شدند ، خوشحال بودند . اگر مادشان هم می خواست جلو آنها را بگیرد تا امام را اذیت نکنند ، ایشان قبول نمی کردند و می فرمودند : بچه هستند ، بگذارید بازی کنند . نوه ها با ریش ایشان بازی می کردند ، روی زانوها بین پاها و ی دور پاهای ایشان می گفتند ویا پا روی ایشان می گذاشتند تا کلید برق را روشن و خاموش کنند . در تمام این لحظه ها امام ناراحت نمی شدند واعتراض نمی کردند مگر اینکه کار داشتند . اما با فرا رسیدن دوران بلوغ و بزرگتر شدن بچه ها ، بر بعضی از مسایل آنها نظارت می کردند ./ با این همه ، برخوردشان با نوه هایی که در سن نوجوانی یا جوانی بودند ، متفاوت از برخوردشان با بزرگترها بود . با بزرگترها جدی رفتار می کردند و مطالب را به صورت جدی مطرح می ساختند . ساخت سلاح از آهن ، یکی ازاولین کاربردهای کشف آهن در عصر آهن بود .

[[page 5]]

انتهای پیام /*