مجله کودک 302 صفحه 20

کد : 119860 | تاریخ : 29/06/1386

معمای رنگ ها پاسخ سرگرمی شماره گذشته : زمان شخم زدن یک نقاشبرای پسرش معمایی طرح کرده است او جای رنگی در اختیار پسرش قرار داده و داخل هر جایگاه رنگ آن چند حرف نوشته است این حرف ها در حقیقت حروف به هم ریخته ی رنگی است که داخل آن محل باید ریخته شود پسرک نخست باید با جابجا کردن حروف ، نام هر رنگ را پیدا کند .سپس داخل هر کدام را با رنگ مربوط به آن پر کند . قلم بردار و به پسرک کمک کن تا هر رنگ را پیدا کند سپس با مداد رنگی داخلی هر جایگاه رنگ را با رنگ مربوط به خودش رنگ آمیزی کن . "سوشی" غذای ملی و محبوب ژآپنی هاست . سوشی از مقداری ماهی و برنج تهیه می شود ماهی در غذای سوشی باید خام یا نیم پخته باشد .

[[page 20]]

انتهای پیام /*