مجله کودک 309 صفحه 40

کد : 120188 | تاریخ : 17/08/1386

ماسک (چهره بند) بسازید برای نمایش هایتان در مدرسه ، می توانید این ماسک را تهیه کنید . روش تهیه بسیار آسان است . 1 . روی مقوا شکل صورت بکشید و دورش را ببرید . در محل چشم ها دو دایره بکشید و آن ها را خارج کنید تا جایشان خالی شود . در محل لب هم یک مثلث تو خالی ایجاد کنید . حالا دورتادور دایره ی چشم را با دکمه بپوشانید ( به شکل دقت کنید) . 2 . می توانید مهره هایی برجسته را به جای ابرو بالای چشم ها بچسبانید (مانند شکل) . 3 . می توانید با خز آماده یا پنبه برای چهره بند خود مو و ریش بگذارید ( مانند شکل) . سربازان عثمانی با نام « ینی چری » طرفداران متعصب امپراتوری عثمانی بودند که با کلاه مخصوص خود شناخته می شدند .

[[page 40]]

انتهای پیام /*