مجله کودک 309 صفحه 43

کد : 120191 | تاریخ : 17/08/1386

ناپل در برابر نیروهای عثمانی قرار گرفتند و جلوی پیشروی آنها را گرفتند . نیروی دریایی عثمانی در این نبرد شکست سنگینی خورد و عقب نشینی کرد .

[[page 43]]

انتهای پیام /*