مجله کودک 312 صفحه 7

کد : 120243 | تاریخ : 08/09/1386

خش خش برگ ها ، زیر پاها ناله ی زار و آهنگ مرگ است غرش باد و خاموشی رود ناله ی پر غم مرگ برگ است چون بهار آید از ره دوباره برگ ها زنده و تازه گردد بر درختی که پاییز مرده باز بلبل خوش آوازه گردد ما همه چون درختیم و برگیم زندگی مان بهاری سلامت فصل پاییز ما مردن ماست تا بیاید بهار قیامت زمین با اتمسفری که در آن اکسیژن وجود دارد ، تنها سیاره ی قابل زیستن در منظومه شمسی است . این سیاره دارای آب است و متوسط دمای آن 22 درجه سانتی گراد می باشد . آب و هوای زمین برای زندگی موجودات زنده ی آن ضروری است . اگر دمای زمین کمی بیشتر یا کمتر بود ، آب موجود در آن یا بخار می شد یا یخ می زد .

[[page 7]]

انتهای پیام /*