مجله کودک 312 صفحه 11

کد : 120247 | تاریخ : 08/09/1386

که خودتان در آن نباشید . برای کار در زمینه کودک باید صاف ، خالص ، صمیمی و پاک بود . بنابراین باید سعی کرد تا کودک باقی ماند ، بزرگ نشد ولو اینکه در اطرافمان پر از بزرگسال باشد . کتاب کودک چه ویژگی های دیگری باید داشته باشد؟ برای کودک باشد ، به گونه ای با کودک صحبت کند که کودک آن را بپذیرد ، هیچوقت کودک را دست کم نگیرد ، کتاب کودک باید تازه باشد ، نمی توان خود را در آن تکرار کرد ، کودک همواره به دنبال تنوع و تازگی است زیرا که کودک همواره تازه است . هرگاه با او صحبت می کنید چیز جدیدی در او می بینید پس باید کتابها نیز طراوت و تازگی خود را داشته باشند . به همین دلیل نویسندگان و تصویرگران باید دائماً در حال پیشرفت باشند ، ظاهر کتاب بسیار مهم است ، رنگهایی که به کار می بریم ، نوع فونت کتاب ، کتاب آرایی باید در منتهای زیبایی باشد ، و از بهترین کاغذ و بهترین چاپ استفاده شود ، در کل کتاب کودک باید در شأن کودک باشد . گذشته از این به نظر من کتاب کودک باید لایه های زیادی داشته باشد ، هر کودک به فراخور سن خود می تواند دریافتی از کتابی که می خواند داشته باشد و در سالهای بعد ، باید وقتی دوباره آن داستان را می خواند و یا به یاد می آورد لایه های دیگری از آن کتاب برایش باز شود . کتاب باید همزمان با کودک بزرگ شود و با رشد کودک لایه های دیگرش گشوده شود . کتاب خوب آنقدر برای کودک جذابیت دارد که بسیار دوستش خواهد داشت و آنرا جزئی از خود می داند و از خودش دور نمی ماند ، »انند علاقه ای که کودکان به عروسک و یا ماشین شان دارند . کودکی سراغ دارم که همیشه کتابی در بغل دارد که آن را خیلی دوست دارد ، همیشه همراهش است و به هر کسی می رسد آنرا به او می دهد و می گوید برایم بخوان . کتاب کودک اگر از ویژگی های لازم برخوردار باشد باعث می شود تا کودک با کیوان یا زُحَل ، با حلقه ای که بر گرد آن قرار دارد ، شناخته می شود . این حلقه از گاز هیدروژن و قطعات یخ تشکیل شده است و ستاره شناسان عقیده دارند این سیاره در حدود 20 قمر یا ماه نیز دارد .

[[page 11]]

انتهای پیام /*