مجله کودک 312 صفحه 12

کد : 120248 | تاریخ : 08/09/1386

آن انس بگیرد . خلوتی که کودک با کتابهایش دارد خلوتی است بسیار متفاوت با خلوتی که مثلاً با عروسک یا ماشین اش دارد . کودک ، در خلوتی که با کتابش دارد می تواند آنقدر زندگی شکوهمندانه ای داشته باشد . در این خلوت امکان پرواز خیال به راحتی مهیاست . از کتاب های دوران کودکی خودتان چیزی را تا به امروز نگاه داشته اید؟ همه آنها را نگاه داشته ام . درآمدتان چطور است؟ خوب نیست! در حقیقت باید تشکر کنم از بانک ها که به ما وام می دهند . برای فعالیت در این زمینه باید عاشق این کار بود . اشخاصی هم که با من کار می کندد همین ویژگی را دارند . مثلاً تصویرگر با صرف هزینه ای که برای رنگ و مرکب و مقوا و قلم مو می کند اگر هدف تجاری از کارش داشته باشد درست درنمی آید . من باید پول کافی دربیاورم تا به او بدهم و وقتی من درآمد خوبی ندارم طبعاً نمی توانم پول زحمات او را آن طور که باید و شاید بدهم و آنها مجبورند با همان اندکی که به آنها می دهم بسازند که می سازند چون عاشق کارشان هستند . با این همه زحمتی که برای تولید کتاب کودک کشیده می شود ما باید چگونه با کتاب ها رفتار کنیم؟ کتاب یک موجود زنده است و باید همان طور با آن رفتار کنیم که با یک گل و یا یک گیاه رفتار می کنیم ، یا رفتاری که با یک حیوان خانگی داریم . چگونه کتاب زنده است؟ کتاب زنده است ، جان دارد ، با ما حرف می زند ، به ما یاد می دهد ، تنهایی و خلوت ما را پر می کند ، سرمان را گرم می کند ، راهنمایی مان می کند ، کمک مان می کند ، می تواند همیشه همراه ما باشد ، بهترین دوست ماست . کتاب به نوعی خود ما هستیم ، شکل دیگری از ماست و یا شکل دیگری از افراد زنده ای است که آن را بوجود آورده اند . کتاب را چگونه باید انتخاب کنیم؟ اورانوس با هسته ی جامد خود دارای لایه ای ضخیم از یخ و گازهای مختلف بر گرداگرد خود است . رنگ سبز- آبی اورانوس به دلیل وجود همین گازها است . متان ، هیدروژن و هلیوم مهمترین گازهای تشکیل دهنده ی اورانوس ایت . دمای اورانوس بسیار پایین و حدود منهای 214 درجه ی سانتی گراد است .

[[page 12]]

انتهای پیام /*