مجله کودک 312 صفحه 17

کد : 120253 | تاریخ : 08/09/1386

شنبه 10 آذر شهید مدرس و ساده زیستی آیت ا . . . سیدحسن مدرس که دهم آذرماه هر سال سالروز شهادت اوست ، از علمای بزرگی است که دو ویژگی شجاعت و ساده زیستن او همیشه به عنوان یک الگو مطرح بوده است . در مورد ساده زیستن ، او نه تنها خود ساده زندگی می کرد ، بلکه اعتقاد داشت که این امر در تربیت و رشد انسان هم بسیار موثر است . برادر شهید مدرس نقل می کند : من چهارده ساله بودم که برادرم (شهید مدرس) ، مرا برای ادامه تحصیل به اصفهان آورد و در مدرسه ی « جَدّه » اتاقی برایم گرفت . من مشغول مطالعه درس « سیوطی » شدم اما پس از یک هفته برادرم گفت : ترا فردا نزد استاد دیگری خواهم برد . صبح فردا مرا به نزد استاد دیگری برد . یک هفته بعد از من پرسید : اخوی راضی هستی؟ گفتم : بلی ولی علت تغییر استاد من چه بود؟ مدرس گفت : آن معلم کار و بارش خوب بود . اتاقش با قالی فرش شده بود ، در اتاق او وسایل اعیانی و اشرافی وجود داشت و تو فقیر بودی ، این موضوع در تو اثر روحی بدی می گذاشت . تو را نزد کسی بردم که از تو فقیرتر است ، تا جاه و مال دنیا در تو اثر نکند . کاوشگر « پایونیر » تصویری از اتمسفر زردرنگ زهره گرفته است .

[[page 17]]

انتهای پیام /*