مجله کودک 312 صفحه 24

کد : 120260 | تاریخ : 08/09/1386

تصویر درشت گرفته شده از « میراندا » یکی از قمرهای مشتری ، که توسط کاوشگر وویجر 2 گرفته شده است .

[[page 24]]

انتهای پیام /*