مجله کودک 312 صفحه 26

کد : 120262 | تاریخ : 08/09/1386

شال ناصر کشاورز مادرم یک شال داشت ، او ولی آن را شکافت . او برایم یک کلاه ، با نخ آن شال بافت . P مثل Plants [گیاهان] : یک گیاه به طور ساده از چند قسمت ساخته شده است . ریشه گیاه قسمتی از گیاه است که درون خاک قرار دارد . 1- آوندهای آبکش ریشه 2- آوندهای چوب ریشه 3- مغز ریشه 4- ریشه های کوچک غلاف ریشه

[[page 26]]

انتهای پیام /*