مجله کودک 312 صفحه 29

کد : 120265 | تاریخ : 08/09/1386

فیفا با کسی تعارف ندارد ماه گذشته قرار بود ، انتخاب فدراسیون فوتبال کشورمان انجام شود و رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شوند . اما این انتخابات تا اواسط آذرماه به عقب انداخته شده است . از آن طرف فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) طی دستوری سفت و سخت ، تأکید کرده است که اگر انتخابات فدراسیون فوتبال ایران تا پایان سال 2007 ، طبق اساسنامه ای که تصویب شده است؛ صورت نگیرد . فوتبال ایران را دچار تعلیق خواهند کرد . آنها این کار را با فوتبال کویت هم کردند و فوتبال این کشور را تعلیق نمودند . فوتبال ما سال گذشته از سوی فیفا ، تعلیق شد اما با دخالت مسئولین کشورمان این تعلیق از بین رفت . فیفا برای آن که اعضایش ، رفتار حرفه ای را رعایت کنند و به مقررات و اساسنامه ی فدراسیون جهانی پایبند باشند ، حساسیت عجیبی از خود نشان می دهد و مسئولین فوتبال ما (که هنوز مسئولی هم نداریم!) باید حواسشان بیشتر جمع باشد . گل ها بخشی از گیاه هستند که شامل گلبرگ رنگین ، پرچم و مادگی است .

[[page 29]]

انتهای پیام /*