مجله کودک 312 صفحه 35

کد : 120271 | تاریخ : 08/09/1386

و منظورش آن بود که « نیست » . خداوند که این حال را در اقیانوس دید بر او خشم گرفت : خورشید را فرمان داد تا داغتر از همیشه بتابد و آب اقیانوس را بسوزاند و ببلعد . و چنین شد : خورشید ، نقاب مهر از چهره برگرفت و روزها و ماهها و سالها چنان تابید که بخش بزرگی از آب اقیانوس بخار گشت و سوخت و دود شد و به هوا رفت . آبِ اقیانوس فرو نشست و چین خوردگی بزرگ و یکنواختی از خشکی ، از میان آن ، سر برون کرد . زمینی گسترده و وسیع پدید آمد ، که بسیار بالاتر و برتر از اقیانوس بود . و بدینسان ، اقیانوس زبون گشت . ماجرای کتاب « نردبان جهان » به این صورت به پیش می رود . نویسنده با قلم خود ، آفرینش بر روی زمین و پیدایش گیاهان و جانوران و انسان را در صفحات بعدی کتاب شرح می دهد . ادامه ی قصه را می توانید در کتاب که به بهای 500 تومان توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر شده ، دنبال کنید و بخوانید . گیاهان حشره خوار نیز گروه دیگری از گیاهان هستند . وقتی که حشره ی کوچکی ، با گلبرگ های این نوع گیاه تماس پیدا می کند . بلافاصله ، رگ برگ میانی برگ تا می شود و حشره را در میان می گیرد . در این هنگام آنزیم هایی توسط برگ گیاه ترشح می شود که سبب هضم شدن حشره می گردد . گیاه از حشره انرژی مورد نیاز خود را تامین می کند .

[[page 35]]

انتهای پیام /*