مجله کودک 313 صفحه 23

کد : 120303 | تاریخ : 15/09/1386

هنگامی که آب به اندازه ی کافی وارد دریچه ی دوم شد ، کشتی می تواند به مسیر خود ادامه دهد .

[[page 23]]

انتهای پیام /*