مجله کودک 317 صفحه 7

کد : 120463 | تاریخ : 13/10/1386

آرام کنار هم نشینند ، بر روی شب سیاه خندند . بی لب ، همه با نگاه خود ، بر خاموشی بی نگاه خندند . فردا که شوند مردم از خواب بیدار و به پشت شیشه آیند ، خمیازه کشند و چشمها را بر عالم نقره ای گشایند ، گویند : « خدا ، چه برف خوبی ! زیبا و شکفته و سپید است . این چهره ی پاک و روشن برف ، یا چهره ی شادی و امید است ؟ ورزش عمومی و مورد علاقه ی مردمان شبه جزیره ی اسکاندیناوی ، اسکی بر روی برف است .

[[page 7]]

انتهای پیام /*