مجله کودک 317 صفحه 20

کد : 120476 | تاریخ : 13/10/1386

کوتاهترین راه آیا می توانی به این خانواده کمک کنی تا کوتاهترین راه را تا هواپیما پیدا کنند ؟ قلم بردار و شروع به کار کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : از یک تا 40 در مدرسه بچه ها با مردمان و جاهای مختلف جهان آشنا می شوند .

[[page 20]]

انتهای پیام /*