مجله کودک 319 صفحه 16

کد : 120560 | تاریخ : 27/10/1386

کودکان آفتاب 1- قایق کوچک برای حمل بار و مسافر در رودهای بزرگ که به آن قایق « فری » می گویند 2- نفتکش

[[page 16]]

انتهای پیام /*