مجله کودک 319 صفحه 17

کد : 120561 | تاریخ : 27/10/1386

3- قایق یا کشتی های سفر تفریحی دریایی که برای حمل و نقل جهانگردان و مسافران استفاده می شود . 4- قایق ماهیگیری یا کشتی صیادی

[[page 17]]

انتهای پیام /*