مجله کودک 319 صفحه 39

کد : 120583 | تاریخ : 13/06/1395

حالا بالابر را به آن اضافه می کنی . طرح فرمان را هم در این مرحله به همراه اگزوز خودرو نقاشی می کنیم . شروع به مشکی کردن خطوط اصلی لیفت تراک می کنیم . بقیه جزئیات کار را هم نقاشی می کنیم . خط های اضافه ی اول نقاشی را پاک می کنیم و تمام خطوط اصلی را مشکی می کنیم . نقاشی خود را به دلخواه رنگ آمیزی کنید . یادتان باشد ، تکنیک سایه- روشن به نقاشی شما عمق و بعد بهتری می دهد . زبان مارها ، نوعی وسیله ی حسی و جهت یابی آنها به حساب می آید . بنابراین آنها هر چند وقت یکبار برای حس کردن شرایط محیط اطراف خود زبانشان را بیرون می آوردند .

[[page 39]]

انتهای پیام /*