مجله کودک 321 صفحه 8

کد : 120640 | تاریخ : 11/11/1386

چادر نماز مادرم سیمیندخت وحیدی چادر نماز مادرم آبی است سجاده اش چون برگ گل زیباست در جانمازش مهر و تسبیح است در نقش مُهرش گنبدی پیداست تولد یک ستاره به این صورت روی می دهد که توده گازی نبولا به شکل گلبول های کروی که دارای سرعت زیاد و اندازه کوچکی هستند ، تغییر حالت می دهد . سپس از یک توده نبولا ، چند صد گروه « مینی گلبول » که هر کدام می توانند یک « ستاره » شوند ، ایجاد می شود .

[[page 8]]

انتهای پیام /*