مجله کودک 397 صفحه 5

کد : 122679 | تاریخ : 17/06/1388

یک خاطره، هزار پند خدا را قادر بدانید در اتاقی که حضرتامام(س) در آن مینشستند، عکسی بو که ایشان خیلی به آن علاقه داشند. عکس منسوب به حضرترسول(ص) بود. یکی از فرزندان حضرتامام در این باره نقل میکند: ایشان علاقهی عجیبی به این موضوع تمبر: کلنی آفریقای جنوبی قیمت: نیم واحد سال انتشار: 1857

[[page 5]]

انتهای پیام /*