مجله کودک 416 صفحه 25

کد : 123315 | تاریخ : 19/10/1388

نام اسب: سادل برد ویژگی کلی: اسبی مناسب سوارکاری است. اسب آرامی است و برای سوارکاری بچه ها مناسب است. رنگ: تمامی رنگ های تیره، گاهی رگه های سفید در سر نیز دیده می شود.

[[page 25]]

انتهای پیام /*