مجله کودک 416 صفحه 26

کد : 123316 | تاریخ : 19/10/1388

چتر چنار اسدا... شعبانی در آسمان، ابر در شهر، باران در زیر باران، چترها باز. با رقص باران هر چتر، یک ساز .... سادل برد از اسب های آماده سوارکاری است. پای عقب اسب بلند و کشیده و سر به حالت افراشته، ویژگی خوبی برای سواری سادل برد است.

[[page 26]]

انتهای پیام /*