مجله کودک 416 صفحه 43

کد : 123333 | تاریخ : 19/10/1388

سوارکاری بسیار دست آموز است. اسبی است با هوش که نگهداری از آن نیز آسان است. رنگ: همه رنگهای تیره، کرم و کهر

[[page 43]]

انتهای پیام /*