مجله کودک 417 صفحه 9

کد : 123343 | تاریخ : 26/10/1388

بخوانید!" امام به آرامی خندید و فرمود: ان شاء الله خدا شما را نگاه بدارد. ما گفتیم که شما بیایید این جا کار کنید. نه این که هنوز نیامده حرف از مردن بزنید!" آن وقت امام مکرا به دو نفر دیگر معرفی کرد تا کارهایی را که بایستی یاد می گرفتم ، به من بیاموزند. درموقع رفتن، یک دفعه برگشتم و با نگرانی به امام گفتم:" آقا یک وقت مرا بیرون نکنید." امام دوباره با لبخند گفت:" تا خودت نخواهی بروی، هیچ کس شما را بیرون نخواهد کرد." من در خانه امام مشغول کار شدم مدتی بعد همسرم مریض شد. در همین زمان، تمام بستگان مرا از عراق بیرون کردند. من با نگرانی پیش امام رفتم و گفتم:" آقا اجازه بدهید من هم بروم. چون می ترسم عراقی ها مرا زندانی کنند." امام فرمود:" نگران نباش و همین جا پیش ما بمان.هر وقت که من از عراق رفتم، تو هم با من می آیی. اگر من زندانی شدم. تو هم زندانی می شوی!" با این کلام امام، آرام شدم و ماندم. *نماز وحشت نمازی دو رکعت است که برای فرد مرده می خوانند تا روح او از وحشت قبر و دنیای دیگر نجات پیدا کند. نام اسب: کالپینو ویژگی کلی: اسبی شجاع و باهوش است و پاهای اسب ظریف است اما مقاومت زیادی دارد. رنگ: بلوطی ، کرم ، خاکستری و مشکی

[[page 9]]

انتهای پیام /*