مجله کودک 417 صفحه 17

کد : 123351 | تاریخ : 26/10/1388

پاسخ جدول شماره گذشته : جدول 66 خانه ای عمودی 1. بازدارنده و جلوگیری کننده 2. همان "بلی" است 3. حرکتی در فوتبال - بیشتر حیوانات دارند. 4. سبزی بد بوی سفره ی هفت سین 5. درخت مجنون 6. مادر عرب - رطوبت 7. تظاهر به نیکوکای 8. ناقص نیست. نام اسب: دالس ویژگی کلی: سم پهن و پاهای قوی دارد. اسب اصیل انگلیسی است. رنگ: معمولا سیاهف اما قهوه ای رنگ آن هم دیده شده است. رگه های سفیدی روی پا و چهره هم گاهی دارد.

[[page 17]]

انتهای پیام /*