مجله کودک 417 صفحه 22

کد : 123356 | تاریخ : 26/10/1388

نام اسب: نیوفارست ویژگی کلی: یکی از اسب های پو.نی انگلیسی است، قدرت بدنی خوبی دارد. رنگ: رنگ های تیره

[[page 22]]

انتهای پیام /*