مجله کودک 419 صفحه 3

کد : 123425 | تاریخ : 10/11/1388

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شرح روی جلد: بازی دستکشهای بافتنی به نظر شما پسربچههای بروی جلد از کدام مسیر رفتهاند تا توانستهاند به دستکشهای پشت جلد برسند؟ مسیرها را امتحان و پاسخ را پیدا کنید. مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء ، سیامک موحدی مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی تصویرگر :حامد کمالی مدیر داخلی و طراح بازی : نادیا علاء عکس : امیر محمد لاجورد، حروفچین : نیرالسادات والاتبار توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه حافظ - پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 کتاب کامل اسب جلد آخر فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه اسب ولادیمیر اسب بادیونی بارکش اورلف ....

[[page 3]]

انتهای پیام /*