مجله کودک 428 صفحه 27

کد : 123846 | تاریخ : 28/01/1389

رو به روی مادر دارِ قالی برپاست توی باغ قالی جشن گلها زیباست.  مادرم پرکار است. شغل او گُلکاری است. شبنم چشمانش روی گُلها جاری است.  مادرم لالایی زیر لب میخواند. غنچهها در خوابند. مرغ شب میخواند. نمای روبرو طلق جلوی موتور طراحی خاص خود را دارد. جایگاه آینه و راهنما نیز جالب است.

[[page 27]]

انتهای پیام /*