مجله کودک 427 صفحه 7

کد : 123997 | تاریخ : 21/01/1389

میدوم مانند آهو پا به پای قصّههایت میکشَم پر چون پرستو در هوای قصّههایت  باز کن ابر بهاری قُفل باغ سینهات را تا ببارد مثل باران قصّههای سبز و زیبا هوندا 400 CB در اواخر دهه 70 میلادی این مدل از هوندا با استقبال جهانی روبرو شد. سیستم خنککننده موتور با هوندا کار میکرد و موتور 4 سیلندر داشت.

[[page 7]]

انتهای پیام /*