مجله کودک 428 صفحه 24

کد : 124044 | تاریخ : 28/01/1389

داریوش رمضانی بهترین راه حل چیه؟ پدر و مادر توجّه­شان به شما گم شده، شما ناراحت هستید. دوست دارید به شما توجّه کنند. خُب! چه کار کنیم؟ راه اول: کمی در ظاهرتان تغییر ایجاد کنید تا پدر و مادر توجه­شان به شما جلب شود! راه دوم: خودتان را آسیب دیده نشان دهید ...حتماً به شما توجه می­کنند. راه سوم: حرفهایی بزنید که نسبت به سن شما خیلی بالاتر است پدر و مادرها خوششان می­آید فرزندشان از این حرفها بزند. هوندا 1100 ST دوستداران این موتورسیکلت میگویند که این وسیله پرواز است نه یک موتورسیکلت!

[[page 24]]

انتهای پیام /*