فصل نخست : زندگی نامه

تالیفات و کارهای مطبوعاتی

کد : 126312 | تاریخ : 16/08/1395

‏در عرصه تحقیق و تالیف کتاب نیز بی‌تلاش نبودم. تاکنون آثاری از بنده به چاپ ‏‎ ‎‏رسیده است، که اینک به آنهااشاره می‌کنم:‏

‏1. ‏‏قصه‌های خواندنی از چهره‌های ماندنی‏‏.‏

‏2. ‏‏ستاره‌ای از شرق‏‏ (شرح حال علامه درچه‌ای) که در حدود هزار صفحه است.‏

‏3. ‏‏کرامات در آیینه خاطرات‏‏.‏

‏4. ‏‏نمادی از مبلغ اسلام‏‏.‏

‏5. ‏‏یادمان‌ها‏‏.‏

‏6. ‏‏مقاله‌های روح‏‏.‏

‏7. ‏‏خورشید جهان فقاهت‏‏.‏

‏افزون بر این همه که یاد شد، چند اثر دیگر در دست تحقیق و تالیف دارم، که اگر ‏‎ ‎
‎[[page 37]]‎‏توفیق حاصل شد، در آینده به مرحله چاپ خواهند رسید.‏

‏در کنار کارهای تحقیقاتی‌ام، مجله‌ای را به نام ‏‏صراط‏‎ ‎‏انتشار دادم، که خود ‏‎ ‎‏مدیرمسئول و سردبیر آن بودم، تعداد چهارده شماره از آن را منتشر کردم که شامل ‏‎ ‎‏مقالات علمی، دینی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی بود. سپس بیش از یک دهه، سردبیر و مدیر مسئول مجله ‏‏شاهد‏‏ بودم. شمار بسیاری از شماره‌های این مجله، زیر نظر من تهیه، تدوین و چاپ شد. این مجله متعلق به بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوده و در دهه ‏‎ ‎‏شصت منتشر می‌شد، ظاهرا‏‎ ‎‏اکنون هم انتشار آن ادامه دارد.‏

‎[[page 38]]‎

انتهای پیام /*