مجله کودک 503 صفحه 22

کد : 126759 | تاریخ : 23/07/1390

ماجراهای رایان و کوشا قسمت چهارم طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی از غذاهای مورد علاقه شرشرآبادیها بود توی ده پیچیده بود شکم مردم که سیر شد خوابشان گرفت. فانوسهایشان را دم در آویزان کردند و خوابیدند. اما رفتگر خوابش نمیبرد. خانه او آخرین خانه ده و کمی

[[page 22]]

انتهای پیام /*