مجله کودک 506 صفحه 22

کد : 126895 | تاریخ : 14/08/1390

ماجراهای رایان و کوشا طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی قسمت ششم دیگ بزرگ مسی که آبش در حال جوشیدن است میریزند بعد هم پای صحبت بیبی که نزدیک اجاق، روی تخت نشسته است مینشینند. بیبی از گذشتههای دور میگوید واین که چند روز

[[page 22]]

انتهای پیام /*