غزل

مستی نیستی

کد : 127145 | تاریخ : 17/06/1395

 

مستیِ نیستی

دَر محضر شیخ یادی از یار نبود

در خانقه از آن صَنم آثار نبود

دَر دیر و کلیسٰا و کنیس و مسجد  از سٰاقی گُلعذار دیّار نبود

سرّی که نهفته است دَر ساغر می  با اهل خرد، جُرأت گفتار نبود

دَردی که ز عشق در دل می زده است  با هُشیاران مجال اظهٰار نبود

راهی است رَه عشق که با رَهرو آن  رمزی باشد که پیش هُشیار نبود

زین مستی نیستی که دَر جان من است  در محکمه هیچ جای انکار نبود

هُشیار مباش و راه مستان را گیر

کاندر صف هُشیاران دیدار نبود

 

[[page 106]]

انتهای پیام /*