غزل

بار امانت‌

کد : 127236 | تاریخ : 17/06/1395

 

بار امانت

غمی خواهم که غمخوارم تو باشی

دلی خواهم دل آزارم تو باشی

جهان را یک جوی ارزش نباشد  اگر یارم اگر یارم تو باشی

ببوسم چوبۀ دارم بشادی  اگر دَر پای آن دارم تو باشی

به بیماری دهم جان و سَر خود  اگر یار پَرستارم تو باشی

شوم ای دوست پَرچمدار هستی  در آن روزی که سَردارم تو باشی

رسَد جانم بفوق قاب قوسین  که خورشید شب تارم تو باشی

کِشم بار اَمانت با دلی زار

امانت دار اَسرارم تو باشی

 

[[page 181]]

انتهای پیام /*