رباعی

طوطی وار

کد : 127260 | تاریخ : 17/06/1395

 

طوطی وار

فاطی که به دانشکده رَه یافته است

الفاظی چند را به هم بافته است

گویی که به یک دو جُملۀ طوطی وار

سوداگرِ ذاتِ پاکِ نایافته است

 

[[page 198]]

انتهای پیام /*