رباعی

ایمان

کد : 127263 | تاریخ : 17/06/1395

ایمان

آنرا که زمین و آسمٰانش جا نیست

بر عرش برین و کُرسیش مأوا نیست

اندر دل عاشقش بگنجد ای دوست

ایمانست این و غیر از این معنا نیست

[[page 199]]

انتهای پیام /*