رباعی

حجاب اکبر

کد : 127276 | تاریخ : 17/06/1395

 

حجاب اکبر

فاطی که بعلم فلسفه مینازد

بر عِلم دگر بآشکارا تازد

ترسم که دَر این حجٰاب اکبر آخر

غافِل شود و هستی خود را بازد

 

[[page 204]]

انتهای پیام /*