رباعی

نشان

کد : 127278 | تاریخ : 17/06/1395

 

نشان

فاطی گُل بوستان اَحمد باشد

فرزند دلارام مُحمّد باشد

گُفتار من از نشانِ «سُلطانی» و «صَدر»

در جبهۀ سَعد او مؤیّد باشد

 

[[page 205]]

انتهای پیام /*