رباعی

پند

کد : 127297 | تاریخ : 17/06/1395

 

پند

تا دوست بود تو را گزندی نبود

تا اوست غبار چون و چندی نبود

بگذار هر آنچه هست و او را بگزین

نیکوتر از این دو حرف پندی نبود

 

[[page 213]]

انتهای پیام /*