رباعی

فیض وجود

کد : 127305 | تاریخ : 17/06/1395

 

فیض وجود

جز فیض وجود او نباشد هرگز

جز عکس نمود او نباشد هَرگز

مرگ است اگر هستی دیگر بینی

بودی جُز بود او نباشد هرگز

 

[[page 217]]

انتهای پیام /*