رباعی

از دست تو ...

کد : 127318 | تاریخ : 17/06/1395

از دست تو ...

از دست تو در پیش که فریاد بَرم

از دادستان همچو تویی داد بَرم

گر لُطف کُنی نوازیم با نظری

صاحب نظران را هَمه از یاد بَرم

 

[[page 222]]

انتهای پیام /*