رباعی

خورشید جهان

کد : 127330 | تاریخ : 17/06/1395

 

خورشید جهان

بیدار شو ای یار از این خواب گران

بنگر رُخ دوست را بهر ذرّه عَیان

تا خوابی در خودیّ خود پنهٰانی

خورشید جهان بُود ز چشم تو نهان

 

[[page 227]]

انتهای پیام /*