رباعی

طور

کد : 127331 | تاریخ : 17/06/1395

 

طور

ای دوست مَرا خدمت پیری برسان

فریادرَسا! بدستگیری  برسٰان

طور است هوس در این ره دور و دراز

یاری کُن و یار خوش ضمیری برسٰان

 

[[page 228]]

انتهای پیام /*