رباعی

دور افکن!

کد : 127338 | تاریخ : 17/06/1395

دور فکن!

فرهاد شو و تیشه بر این کوه بزن

از عشق، به تیشه ریشۀ کوه بکن

طور اَست و جمال دوست همچون موسیٰ

یاد هَمه چیز را جُز او دور فِکن

 

[[page 231]]

انتهای پیام /*