رباعی

بنما نظری!

کد : 127346 | تاریخ : 17/06/1395

بنما نظری!

ای شادی من غٌصّۀ من ای غم من

ای زخم دَرون من و ای مَرهم من

بنما نظری بذرّه ای بی مقدار

تا بر سَر آفاق رَود پرچَم من

 

[[page 235]]

انتهای پیام /*