رباعی

چراغ

کد : 127347 | تاریخ : 17/06/1395

چراغ

ای عُقده گشای دل دیوانۀ من

ای نور رُخت چراغ کاشانۀ من

بردار حجاب از میٰان تا یابد

راهی برُخ تو چشم بیگانۀ من

 

[[page 235]]

انتهای پیام /*