رباعی

مراد دل

کد : 127352 | تاریخ : 17/06/1395

مُرادِ دل

ای پیر! مَرا بخانقه منزل ده

از یاد رُخ دوست مُراد دل ده

حاصل نشد از مَدرسه جُز دوری یار

جانا مَددی بعُمر بی حاصل ده

 

[[page 238]]

انتهای پیام /*