رباعی

مجنون

کد : 127353 | تاریخ : 17/06/1395

مجنون

یا رب نظری ز پاکبٰازانم ده

لُطفی کُن و رَه بدلنوازانم ده

 از مدرسه و خانقهم باز رهان

مجنون کُن و خاطر پریشانم ده

 

[[page 238]]

انتهای پیام /*