مجله کودک 248 صفحه 9

در اینجا بود که مرد مطمئن شد او یک کودک معمولی نیست. پرسید: «از کدام طایفه هستی؟» -از طایفه­ی مُطّلِب، هاشمی و از خاندان علی و فاطمه هستم. مدت­ها از آن روز گذشت. مرد به سفر حج رفت. روزی در بازگشت از سفر، عده­ای را دید که دور کودک حلقه زده­اند و از او سؤال می­پرسند. کودک هم با محبت و حوصله به آن­ها پاسخ می­دهد. جلو رفت و جمعیت را کنار زد. با تعجب به کودک خیره شد. او همان کودکی بود که چندی قبل در بیابان دیده بود. از یکی پرسید:« نام این کودک چیست؟» پاسخ شنید: او علی بن الحسین (ع) است. مرد با خود اندیشید: «به راستی که او یک کودک معمولی نیست.» «دوست» ولادت حضرت امام زین العابدین (ع) را تبریک و تهنیت عرض می­نماید. در آزمایشگاه پیغام پدر و مادر که بر در یخچال نصب شده بود را با دستخط­های قبلی آنها مقایسه می­کنند. رایانه دستخط­ها را تطبیق نمی­دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 9